Wettelijke bepalingen

  • Uitgever van de website: Beauty-Tech, exploitant van de website www.beauty-tech.fr
  • Activiteit: Beauty Tech is een verkoopbedrijf voor schoonheids-, kuur- en bruiningsprofessionals.
  • Rechtsvorm: SARL
  • SIRET: 410 246 730
  • Hoofdkantoor: 2 rue de la Briquetterie, 95380 LOUVRES - Frankrijk - Tel.: +33 (0)1 34 72 10 00, Fax: +33 (0)1 34 72 10 01
  • Middelen: Concept en productie: deze website is gemaakt met behulp van de open-source oplossing PrestaShop™.
  • Site-editor en contentmanager: Christophe Cronier

WEBSITE HOSTING

Web- en Digitaal bureau Gaboweb

4 avenue de la Liberation, 60160 Montataire Oise

https://gaboweb.com/fr/

Tél: +33(0) 3 65 96 01 68

AANSPRAKELIJKHEID

De verkoop van nagellakproducten, lichaamsverzorgingsproducten, lichaamsverzorgingsapparaten en -accessoires en andere cosmetische producten is onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden van BEAUTY TECH, die op onze website kunnen worden geraadpleegd We raden u aan deze te lezen.

Alle foto's en documenten ter illustratie van de op deze site aangeboden materialen en producten zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van BEAUTY TECH of haar dochterondernemingen.

BEAUTY TECH of haar dochterondernemingen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige indirecte schade, zoals gederfde winst van een markt, een kans, als gevolg van het gebruik van haar site. Alle informatie over ons bedrijf, van welke aard dan ook, die op het internetnetwerk buiten onze site wordt gevonden, wordt in feite zonder onze toestemming en controle doorgegeven en onze verantwoordelijkheid kan dus niet worden aangesproken.

BEAUTY TECH is slechts gebonden aan een eenvoudige middelenverbintenis met betrekking tot de op de Website ter beschikking gestelde informatie, die niet noodzakelijkerwijs volledig, uitputtend, nauwkeurig of actueel is; BEAUTY TECH wijst alle verantwoordelijkheid af en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de interpretatie van de informatie op de website, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan. Ondanks alle zorg die besteed is aan de productie en de nauwkeurigheid ervan, kan deze website geen contractueel document vormen en niet gebruikt worden als basis voor een gerechtelijke procedure. BEAUTY TECH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of de onmogelijkheid om de website te bezoeken. De gebruiker gebruikt de gegevens onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

WIJZIGING

Deze wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd en/of aangepast. BEAUTY TECH nodigt u uit om deze vermeldingen regelmatig te raadplegen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN FOTOGRAFISCHE CREDITS

Alle gegevens, handelsmerken, logo's, teksten, informatie, beelden, foto's, geluidsinhoud of enige andere inhoud die op de site wordt verspreid, is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht (artikelen L111.1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom).

Bijgevolg kunnen internetgebruikers deze elementen enkel gebruiken voor uitsluitend privédoeleinden (familiekring).

Met uitzondering van de bovenstaande bepalingen, wordt elke reproductie, representatie, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van de elementen van de site zonder de schriftelijke toestemming van BEAUTY TECH als vervalsing beschouwd die strafbaar is volgens de Code van de Intellectuele Eigendom. 

DATABASES

In overeenstemming met de toepasselijke regelgevende bepalingen is BEAUTY TECH de producent en eigenaar van alle of een deel van de databases waaruit deze Website is samengesteld. Door toegang te krijgen tot deze site, erkent u dat de gegevens waaruit de site bestaat wettelijk beschermd zijn, en dat het u met name verboden is om, direct of indirect, ongeacht op welk medium, op welke wijze en in welke vorm, alle of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de databases die op de Site verschijnen, te extraheren, te hergebruiken, te reproduceren, te representeren of te bewaren, alsook om herhaaldelijk en systematisch niet-substantiële delen te extraheren of te hergebruiken wanneer deze bewerkingen duidelijk de voorwaarden voor normaal gebruik overschrijden.

HYPERLINKS

Het plaatsen van een hyperlink naar alle of een deel van de www.beauty-tech.fr site is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BEAUTY TECH.

BEAUTY TECH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, gegevens, producten en uiteenlopende informatie die via deze site waarnaar hyperlinks worden gemaakt, wordt aangeboden. BEAUTY TECH wijst met name alle aansprakelijkheid af voor sites waarvan de gegevens niet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

VERTROUWELIJKHEID - PERSOONSGEGEVENS

BEAUTY TECH is verantwoordelijk voor de verwerking van de via deze Website verzamelde persoonsgegevens. Als bezoeker of gebruiker van de Website gaat u akkoord met de registratie en de verwerking van uw persoonsgegevens door BEAUTY TECH voor de volgende doeleinden: het beheer van de klanten van BEAUTY TECH, met inbegrip van potentiële klanten, het beheer van de contractuele relatie, het opstellen van statistieken en tests, de commerciële prospectie of de direct marketing van producten en diensten die door BEAUTY TECH worden gepromoot. Binnen BEAUTY TECH is het gebruik van uw persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld, beperkt tot de personen die toegang hebben tot deze gegevens in het kader van hun functies. U heeft het recht om, schriftelijk of via de Site, en gratis, te vragen dat BEAUTY TECH en haar aanverwante entiteiten het gebruik van uw persoonsgegevens die via deze Site zijn verzameld voor direct marketing doeleinden stopzetten. U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze te laten corrigeren als ze onjuist of irrelevant zijn.

IT EN VRIJHEID

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 heeft u het recht op toegang tot en rectificatie van gegevens over u door te schrijven naar:

BEAUTY TECH, 2 rue de la Briquetterie - 95380 LOUVRES, Frankrijk

BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

Deze website is onderworpen aan de Franse wetgeving In geval van een geschil is de Rechtbank van Koophandel van Pontoise de enige bevoegde rechtbank.

informations-service-decleor-pro

  

Gratis thuisbezorging

vanaf 100€

 

CB-betailing

100% veilig

 

Levering binnen 24 - 72 uur

in Europees Frankrijk

Levering binnen 4 - 5 dagen

in de Benelux

 

Tevreden of terugbetaald

Retourzending binnen 15 dagen 

Contacteer ons

Hebt u een vraag? Hebt u een advies nodig?

Neem contact met ons op via telefoon of e-mail

+33 (0)1 34 72 10 00

Geopend van 9.00 tot 18.00 uur van maandag t/m donderdag

van 9.00 tot 17.00 uur op vrijdag